تلاش برای رد شدن از نرده!

حتما شما هم در طول روز و در خیابان ها ، افرادی را دیده اید که بی توجه به دلیل نصب نرده در میان بلوارهای اتوبان ، سعی در رد شدن یا پریدن از آن را دارند . این تصاویر تنها به ایران منتهی نمی شود و در کشور های دیگر نیز چنین افرادی حضور دارند و سعی می کنند به جای عبور از راه امن ، راه دشوارتر را انتخاب کنند . در این ویدیو شما شاهد یکی از پر بازدیدترین ویدیوهای هفته ی گذشته در آمریکا و روسیه خواهید بود . مردی را خواهید دید که به سختی تلاش می کند تا از نرده ی وسط بلوار رد شود و به طرف دیگر برود اما تلاش او بی فایده است .