اولین آهنگ جاستین بیبر قبل از خواننده شدن!

جاستین بیبر شاید یکی از مشهورترین خوانندگان امروز باشد که با سن و سال بسیار پایین توانسته جایگاه خود را در میان خوانندگان بزرگ تثبیت کند . اما داستان به شهرت رسیدن او بسیار جالب است . او ابتدا تنها موسیقی های مربوط به دیگر خوانندگان را در خانه و بدون استفاده از هیچ دستگاه خاصی کاور می کرد و ویدیوی لب خوانی آنها را در شبکه های اجتماعی منتشر می کرد . پس از مدتی یک استعداد یاب یهودی با دیدن ویدیوهای او تحت تاثیر قرار گرفت و تصمیم گرفت روی او سرمایه گذاری کند . در این ویدیو شما شاهد یکی از اجراهای ابتدایی او قبل از به شهرت رسیدنش هستید .