آموزش شش طرح روی ناخن

سلام . از سری آموزش های طراحی روی ناخن با شش طرح در خدمت شما عزیزان هستیم . همانظور که در دروس و آموزش های قبلی هم متذکر شدیم برای براق شدن و بیشتر جلوه کردن طرح روی ناخن ، قبل و بعد از ایجاد طرح روی ناخن را بیس کوئت و تاپ کوئت می زنیم . بعد از خشک شدن روی ناخن را لاک قرمز بزنید . بر روی ناخن کوچک با قلموی نازک و رنگ سیاه طرح ضربدری بزنید . بر روی ناخن بعدی طرح ضربدری را کنار ناخن و با یک خط اضافه رسم کنید و در ناخن های بعدی نیز همین کار را بسته به سلیقه ی خود تکرار کنید . بر روی یکی از ناخن ها لاک سفید را همانند فیلم لاک زده و دورش را با قلموی نازک با رنگ سیاه رنگ می زنیم و دو تا نقطه با ابزار رسم کرده و با خطی به هم وصل می کنیم . بعد از اتمام کار روی ناخن را تاپ کوئت می زنیم . در ادامه برای درک بهتر و بیشتر توضیحاتم و یادگیری بهتر و بیشتر با فیلم آموزشی همراه با ما باشید .