چهار روش آرایش موی کوتاه

سلام.با چهار روش آرایش و بافت موی کوتاه در خدمت شما عزیزان هستیم. ابتدا موها را شانه و با اتو خوب صاف کنید.تل موی خود را جدا کنید . به کمک شانه از تاج سر مقداری مو را جدا کنید . آن را به سه قسمت کرده و شروع به بافت نمایید . انتهای بافت را با کش ببندید و با سنجاق بصورت گرد به موها سنجاق کنید . از کناره ی همان بافت در کناره های تاج سر باز شاخه ای را جدا کرده و به سه قسمت کنید و شروع به بافت نمایید انتهای بافت را با کش ببندید و با سنجاق به صورت گرد به موها سنجاق کنید . در روش دوم کل موها را در دو طرف سر به دو قسمت کرده و تل را هم با کش ببندید تا قاطی باقی موها نشود . موها را به سه شاخه کرده و شروع به بافت می کنیم و در هر بافت مقداری از جلو و پشت به شاخه ها اضافه می کنیم . بافت را با نوک انگشتان صاف کنید با طرف دیگر نیز همین کار را تکرار نمایید . در ادامه با ما همراه باشید .