ساخت انگشتر با خمیرچینی

سلام. با آموزش ساخت انگشتر با خمیر چینی در خدمت شما دوستان هستیم . خمیر صورتی را به شکل گرد در آورده و با انگشت روی میز کار کمی فشار می دهیم به کمک خط کش فلزی یا تیغه گردی بدست آمده را از وسط نصف می کنیم . خمیر سفید را نیز به همان صورت گرد کرده با انگشت کمی فشار می دهیم و از وسط نصف می کنیم و کنار نیم صورتی قرار می دهیم. یعنی دایره ای نصف صورتی و نصف سفید . روی کار را با انگشت صاف کرده و با کمک گوش پاک کن روغن جلا روی آن می زنیم . برای گوش ها و برای سمت سفید خمیر سفید را لول کرده و و به صورت نیمدایره خم می کنیم و برای سمت صورتی نیز با خمیر صورتی لول ضخیمی ساخته و با کمک ابزار به سر می چسبانیم . برای صفحه زیر ساعت از خمیر سفید و برای عقربه ها از خمیر سیاه که به صورت خیلی نازک لول کردیم استفاده می کنیم . برای چسباندن کار روی انگشتر نیز از چسب چوب بیرنگ استفاده نمایید و در ادامه با ما همراه باشید .