عروسک خمیر چینی پرنسس Jasmine

سلام . با آموزش ساخت عروسک خمیر چینی پرنسس Jasmine در خدمت شما دوستان هستیم . خب به ابزار سر گرد و چاقو و خمیر رنگ های سیاه - رنگ قهوه ای - رنگ طوسی - رنگ آبی - رنگ سفید و گوش پاک کن برای ساخت این عروسک نیاز داریم . خمر را گرد کرده و به صورت ضخیم اندکی پهن کنید از این گردی برای صورت استفاده خواهیم کرد با گوش پاک کن روی گردی را صاف نمایید . این کار را با کمک روغن جلا انجام دهید . با کمک رنگ صورتی گونه های عروسک را رنگ کنید . با کمک پشت ابزار قسمت گودی چشم را ایجاد نمایید . خمیر سفید را گرد و پهن کرده و با ابزار داخل گودی چشم بگذارید . خمیر سیاه را نیز به صورت بیضی در داخل چشم ها قرار دهید . خمیر قهوه ای را لول خیلی نازک کرده و به صورت لبخند در آورده در قسمت پایین داخل چشم قرار داده و با ابزار و رنگ دو تا گرد سفید داخل چشم ها ایجاد نمایید . در ادامه برای درک بهتر و بیشتر توضیحات با ما همراه باشید .