آبشاری که سر بالا می رود .

صحنه هایی متحیر کننده از آبشاری که آب آن به جای ریختن به سمت پایین بر عکس رو به بالا جاری شده است. این پدیده شگفت انگیز در طی توفان دسماند در ناحیه ای به نام پیک در شمال دربی شایر انگلستان در اثر وزش شدید باد اتفاق افتاده است. / دانلود ویدیو کلیپ فیلم توفان طوفان باد شدید برعکس وارونه عجیب شگفت جالب طبیعت