جعبه سیاه هواپیمای روسی توسط وزیر دفاع به پوتین رسید

192
19 آذر 1394

جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده سوخو ۲۴ روسی توسط ترکیه توسط وزیر دفاع روسیه به پوتین نشان داده شد

خبریجعبه سیاهروسروسیههواپیمای روسی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x