پیاده روی زائران کاتولیک برای رسیدن به رم

دهها زائر از کشورهای مختلف جهان همزمان با آغاز سال مقدس کاتولیکها، از جاده های مشهور «ویا فرانچی جنا» پای پیاده خود را به شهر رم رساندند تا در آغازین روز سال مقدس، این فرصت را داشته باشند از درِ مقدس کلیسای سَن پیتر بگذرند. پیش بینی می شود استقبال از این مسیر طی سال مقدس، بیش از گذشته شود.