اتفاق نادر و عجیب در مراسم اعدام به دست داعش

داعش به تازگی فیلمی متفاوت از مراسم اعدام زندانیان منتشر کرده است که در آن حدود ۱۰ قربانی با لباس های نارنجی به محل برگزاری مراسم اعدام برده می شوند. آنها از قربانیان می خواهند زانو بزنند و در حالیکه با اسلحه به سر آنها نشانه رفته اند، اعدام متوقف می شود - البته این حبر تائید شده نمیباشد