قویترین ناو هواپیمابر دنیا به آب انداخته شد

با پایان عملیات ساخت بزرگترین ناو آمریکایی، این ناو غول پیکر وارد اقیانوس شد تا مورد آزمایش قرار بگیرد. این ناو هواپیمابر با ۱۸۶ متر طول نام دریابد المو زاموالت را بر خود دارد. حدود دویست نفر تماشاگر مراسم ورود این ناو به اقیانوس بودند. در این مراسم شماری از مقامهای دولتی، نمایندگان مجلس نمایندگان، سناتورهای آمریکایی و اعضای خانواده آقای زاموالت حضور داشتند.