بافت موی توری غیرمتعارف

سلام . با آموزش بافت موی غیر متعارف در خدمت شما دوستان هستیم . برای این بافت موهای خود را از وسط و فرق سر جدا کنید و از انتهای آن شاخه ی کوچکی از مو را برداشته و شروع به بافت نمایید . دقت کنید در هر بافت شاخه ای اضافه از کناره ی نزدیک به فرق سر به شاخه ها اضافه کنید و بافت خود را تا انتها و مطابق با فیلم آموزشی انجام دهید . برای سمت دیگر نیز همین کار را تکرار کنید شاخه ی کوچکی را جدا و شروع به بافت نمایید و در هر بافت شاخه ای را به شاخه ها اضافه نمایید . و تا انتها بافت را ادامه دهید دو سر بافت را در پشت سر بهم رسانده و با کش ببندید و با روبان روی کش را پوشانده و در واقع به زیبایی موها اضافه کنید . انتهای موها را صاف کنید . برای زیباتر شدن کار موها را بصورت مواج با بابرس حالت دهید و در ادامه برای درک بهتر و بیشتر توضیحات با فیلم آموزشی همراه ما باشید .