شوخی و سوتی های باحال و خنده دار حسن ریوندی

مادراى این دوره و زمونه واسه تربیت بچه ها از بسته آموزشی بالا بالا استفاده میکنن!! قدیما ننه ما از یه پکیج اموزشى که شامل: دمپایى, یه متر شلنگ, فلفل قرمز, قاشق داغ و.... استفاده میکرد!!!!! www.hasanreyvandi.com