دستگیری تروریست قبل از انفجار انتحاری

394
18 آذر 1394

دستگیری تروریست انتحاری قبل از انفجار خود توسط نیروهای امنیتی افغانستان

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x