نگاه ساندیسی به روحانی

این کلیپ بر اساس تحلیلی واقع گرایانه از اردوگاه اصلاح طلبان تدوین شده و به دیدگاه بیشینه و کمینه اصلاح طلبان درباره روحانی می پردازد.این تحلیل از خبر ویژه کیهان در تاریخ 6تیر ماه برداشت شده و سردرگرمی اصلاح طلبان را به تصویر می کشد.

اصلاح‌طلبان با روحاني همان خواهند کرد که با هاشمي کردند

يک عضو سابق دفتر تحکيم مي‌گويد اصلاح‌طلبان نگاه ابزاري دوگانه به رئيس جمهور منتخب دارند.