آخرین پیام محمد مرسی

محمد مرسی در پیامی ویدئویی ساعتی قبل از برکناری گفت که مخالفان در حال مصادره انقلاب مصر هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از الجزیره، آخرین فیلم ضبط شده از محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر که ساعتی قبل از بیانیه ارتش تهیه شده بود، در اینترنت منتشر شد.

هرچند این فیلم پس از گذشت زمان اندکی، از روی سایت یوتیوپ حذف شد ولی رسانه‌های تصویری اقدام به پخش آخرین تصاویر مرسی به عنوان رئیس جمهور کردند.