جهت اطلاع دولت آقای روحانی

287
18 آذر 1394

یکی از عرصه های مثبت دولت نهم و دهم که بسیاری نامزد های تایید صلاحیت شده و نشده به آن اذعان داشتند نهضت خدمت رسانی و کار است.اما آنچه در مناظرات و سفرهای استانی نامزدها شاهد آن بودیم فضای سیاه نمایی و تخریب علیه دولت بود و موجب به حاشیه رفتن نقاط قوت دولت میشدو به ندرت از سوی نامزد ها نقاط قوت دولت مورد اشاره واقع میشد.ازجمله در مناظره اول که نامزد ها به جای کار عظیم دولت درعرصهمسکن به این مسئله از منظر عمرانی و فرهنگ وغیره..ایراد گرفتند و البته کسی از این عمل که باعث شد عده ی زیادی از مردم صاحب مسکن شوند تمجید نکرد.رهبر انقلاب ابتدای سال شاخص های رئیس جمهور اصلح را اینگونه ترسیم میکنند که نقاط قوت رئیس جمهور فعلی را منهای نقاط ضعف وی داشته باشد ولی عده ای به دلیل دشمنی و حسادت و خارج از چهارچوب های انصاف نسبتبه دولت در ابعاد مثبت آن نیز سیاه نمایی کردند تا میوه این سیاه نمایی از وضعیت موجود توسط حسن روحانی چیده شود.

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x