رئیس جمهور منتخب اعتدال راتفسیر کند

آیت الله خاتمی در خطبه های نماز جمعه با تمجید از شعار اعتدال از رئیس جمهور منتخب خواست تا این شعار را از منظر خود تفسیر کند.وی گفت :این عمل مانع از سوء استفاده بدخواهان می شود.وی افزود:در عرضه سیاسی اعتدال همراهی و پیروی از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای است.