عده ای در نظام مردود شدند

حسین شریعتمداری در برنامه 'میراث' شبکه چهار: عده‌ای در نظام رفوزه شدند ولی با توجیحات تقلبی خود را قانع می‌کردند

- یکی از برکات فتنه این بود که دشمن تمام توان خود را در این قضیه سوزاند

- لغزش و ریزش خواص به معنای ریزش مردم نیست زیرا نگاه مردم به خواص نیست بلکه به رهبری است

به گزارش خبرنگار «نسیم»، مهمترین محورهای سخنان مدیرمسئول روزنامه کیهان در این برنامه به این شرح است:

- ریزش به این معنی است که در مسیر انقلاب کسانی از آن خارج شدند و رویش به این معناست که در مسیر انقلاب کسانی جذب انقلاب شدند.

- به کسانی که بعد از شروع انقلاب وارد می شوند رویش گفته می شود، ریزش ما با رویش ها قابل مقایسه نیست، رویش ها بسیار عظیم هستند، در یک حرکت خیلی ایده های خود را در انقلاب می بیند و این باعث رویش انقلاب می شود.

- بعضی وقت ها لغزش و ریزش خواص به معنای ریزش مردم نیست، نگاه مردم به خواص نیست بلکه به رهبری است.

- عده ایی از خواص اگر بغلزند مردم را نمی لغزانند اگرهم بلغزانند تاثیری بر مردم ندارند.