تروریست آدم خوار درbbc

بی بی سی که سابقه حمایت و تطهیر عبدالمالک ریگی تروریست مشهور شرق ایران در روزهای آشوب های پس از انتخابات را در کارنامه دارد و همچنین تطهیر وی به عنوان یک فعال سیاسی را کلید زد اینبار و در یک حرکت مشابه سعی از تطهیر چهره تروریست آدم خوار و حرکت قبیح وی در سوریه دارد.شایان ذکر است این تروریست آدم خوار در حرکتی بسیار مشمئز کننده در روبروی دوربین آماتوری یک گوشی سینه یک نیروی ارتش سوریه را می درد و قلب وی را به دندان میکشد.