روزه و باب حکمت

361
18 آذر 1394

این ویدئو از سری درس های اخلاق حضرت آیت الله خامنه ای است که همزمان با درس خارج ایشان ببیان می شده است.ایشان با توجه به بخشی از کتاب المراقبات آقا میرزا جواد آقای ملکی تبریزی عارف مشهور و فقیه بزرگوار می فرمایند که روزه یک هدیه الهی است که خداوند به بندگان خود داده است .ایشان تعبیری در مورد روزه دارند که روزه تکلیف نیست بلکه تشریف و تکریم الهی نسبت به بندگان است و مستوجب سپاسگذاری است.چرا که روزه و گرسنگی و تشنگی یک صفایی به دل میبخشد که این زمینه تفکر از نوع مراجعه به باطن و روح و دل انسان است که حقایق را روشن میکند و باب حکمت را به روی انسان می گشاید.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x