طرحی که آبروی مجلس را می برد

349
18 آذر 1394

برخی نمایندگان مجلس با ارسال طرحی به هیات رئیسه مجلس سعی در نگه داشتن برخی پست های دوران نمایندگی برای بعد از این دوران دارند.این طرح که نوعی امتیازات غیر مالی مادام العمر محسوب میشود باعث بی آبرویی برای نمایندگان مردم خواهد شد و خدشه در اعتماد مردم به نمایندگانشان را بدنبال خواهد داشت.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x