دیدار آخر+فیلم کامل

دیدار صمیمانه دولت دهم با رهبر انقلاب که آخرین دیدار هم بود. دراین دیدار رهبر انقلاب از شعار ها و رفتار انقلابی دولت تقدیر کرد. دراین دیدار رهبر انقلاب،هشت سال رفتار خستگی ناپذیر دولت نهم و دهم را ستود و ازدولت مردان خواست هر جا هستند این خدمت رسانی را ادامه دهند.