آیا بیداری اسلامی در مصر شکست خورد؟

264
18 آذر 1394

توضیحات
کلیدواژه
اشتراک گذاری
ویدئو در سایت شما


آنچه این روزها در عرصه بین الملل خبر یک رسانه ها و محافل خبری شده است سقوط و سرنگونی دولت محمد مرسی ، رئیس جمهور مصر است که هنوز یک سال از آغاز دوره ریاست جمهوریش نمی گذرد.

فارغ از تحلیل های متفاوتی که به دنبال چرایی و چیستی سقوط دولت تازه تاسیس اخوان المسلمین در مصر است سوال اصلی در ایران این میباشد که آیا بیداری اسلامی در مصر که اخوان المسلمین پرچم دار اسلام گرایی در این کشور بود به شکست منجر شد؟

برای پاسخ به این سوال باید در ابتدا خصوصیات و ویژگی های بیداری اسلامی را شناخت و بر اساس آن به این جواب رسید که آیا بیداری اسلامی در مصر شکست خورد و یا هنوز به راه خود ادامه می دهد؟

تولید توسط مستضعفین تی وی ( mostazafin.tv )


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x