آیا کارت ورود به ماه خدا را گرفته اید؟

177
18 آذر 1394

با وجود آنکه ده روز از ماه ضیافت خدا گذشته است باید از خود پرسید آیا مجوز ورود به این ماه را دریافت کرده ایم یا خیر؟

درس اخلاق امام خمینی در تفاوت ضیافت خالق با مخلوق را ببینید.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x