اسرار کاخ باکینگهام(2)

وجود روابط بهم تنیده و خونی میان سیاسیون غربی مخصوصا انگلیس و آمریکا مرسوم است.الیزابت دوم رابطه خوبی با روسای جمهور آمریکا بخصوص جرج بوش داشته است که دلیل آن ارتباط خونی با وی بوده است.در این مستند بخشی از این روابط به تصویر کشیده شده است.