دولتی که بود دولتی که هست

آیت الله احمد جنتی امام جمعه موقت تهران درخطبه دوم نماز جمعه از خدمات دولت تمجید کرد و ابراز امیدواری کرد دولت حسن وحانی نیز خدمات احمدی نژاد را ادامه دهد و نقاط قوت این دولت فعلی را داشته باشد.