ویرانی سوم-(قسمت اول)

315
18 آذر 1394

درکتب یهود ذکر شده است که اولین خرابی معبد سلیمان بدست پادشاه بابل ،یعنی بخت النصر بود و ویرانی دوم بدست امپراطور روم صورت گرفت و بعد از جنگ ژوئیه 2006 علیه لبنان زمزه هایی میان یهود به طور مکرر می گفت:شروع ویرانی سوم که وعده داده شده نزدیک است و پایان حکومت یهود در آن مقرر شده است.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x