مانیفست مدیریت کلان رهبرانقلاب از زبان خودشان

سخنان رهبر انقلاب در جمع مسئولان نظام که در دیدار ماه رمضان بیان شد را میتوان جزئی از یک کل بهم پیوسته دانست که با اشاره ایشان به سخنرانی در 14 خرداد یک پازل را تشکیل میدهند و آن مانیفست بومی رهبر انقلاب برگرفته از سخنان و رهنمود ها و سیره عملی امام و همچنین ظرفیت های موجود و اولویت بندی مسائل سه بخش اصلی آن را تسکیل می دهند و از همین روست که بایستی تاکید ایشان به تک بودن قرائت از سیره و گفتار امام و غیر قابل خدشه بودن آن را مورد در نظر گرفت. این فیلم به مانیفست رهبر انقلاب در مدیریت های کلان کشوری از زیبان خودشان مروبط میشود. متن این بیانات به این شرح میباشد: