حمد عارفان | قسمت اول

تفسیر عرفانی سوره ی حمد توسط امام خمینی(ره) که بخاطر برخی کج اندیشی ها متوقف و ظلمی بزرگ و تاریخی برمعارف توحیدی شیعه روا شد

|سایت گفتمان برتر |Gofteman-bartar.ir|

منتشر شده توسط کاربر ( گقتمان برتر (Gofteman) )

امکان انتشار کلیپ های کاربران در mostazafin.tv فراهم می باشد.