توصیه به روحانی: استفاده از فتنه گر ممنوع

آیت الله صدیقی در خطبه دوم نمازجمعه توصیه دلسوزانه ای به رئیس جمهور منتخب مبنی بر انتخاب وزیرانی مرتبط با فتنه 88 در وزارت خانه های کلیدی که پیشرفت خوبی داشته اند، کردند. در حوزه اقتصاد و دانشگاه ها در سال های گذشته پیشرفت خوبی داشته ایم و رئیس جمهور منتخب باید به حفظ تمرکز علمی و فرهنگی دانشگاه ها توجه ویژه داشته باشد و نباید روسای دانشگاه های اهل فتنه و جریانات سکولار اجازه ورود به دانشگاه ها را داشته باشند.