حرف آخر احمدی نژاد

آخرین مصاحبه تلویزیونی دکتر محمود احمدی نژاد و خداحافظی و طلب حلالیت از مردم

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV