مستند منتخب جمهور

مستند منتخب جمهور؛ مروری بر زندگی رئیس جمهور منتخب مردم در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و سابقه فعالیت های انقلابی و فعالیت های وی

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV