راهبرد BBC در انتخابات92

برنامه نوبت حقیقت با نگاهی آماری و تحلیلی به بیان راهبردها و مواضع بنگاه خبر پراکنی بریتانیا BBC در قبال انتخابات 92 می پردازد و قصد ایجاد جریانات خاص و جهت دهی های این شبکه را بازگو می کند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV