وزرای حامی فتنه را بشناسید2

کلیپ "من مدیر جلسه ام 1" طی سال های گذشته و پس از وقایع فتنه 88 توسط سایت مقام معظم رهبری منتشر گردیده و در آن ناگفته هایی از جزئیات جلسه خصوصی نمایندگان چهار کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 88 با رهبر معظم انقلاب از زبان یکی از حاضران جلسه بازگو می گردد.

در طول این کلیپ به کرات نام برخی از وزرای پیشنهادی دکتر روحانی به عنوان حامیان جدی ادعای تقلب از سوی میرحسین موسوی مطرح می گردد.