تذکر رهبر در مورد رای اعتماد به وزرا

رهبر انقلاب در بخشی از صحبت های خود در دیدار با نمایندگان مسئولیت سنگین آنها را در اعتماد به وزرا بیان میکنند.ایشان مخالفت با فتنه را یک شاخص میدانند این در حالی است که تعدادی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی از جمله محمد علی نجفی و زنگنه و ربیعی از حامیان فتنه شناخته شده و حاضر به اعلام برائت از این اتفاق ننگین نشده اند.