هاشمی شورای نگهبان راماشین امضای رهبری می دانند

عطاالله حکیمی، نماینده مخالف کلیت کابینه: کابینه از اصلاح‌طلبان فتنه‌گر و عضو حزب اعتدال و توسعه تشکیل شده است.‫

در جلسه‌ای آقای هاشمی شورای نگهبان را ماشین امضای رهبری عنوان کردند و شما سکوت کردید و بعد همان خانواده را در صف جلوی مراسم تحلیف نشاندید.