زنگنه: الان امثال ما نباید وزیر شویم

زنگنه وزیر پیشنهادی نفت حدود یک ماه پیش با حضور در یک برنامه تلویزیونی با صراحت از عدم علاقه خود به تصدی وزرات سخن به میان آورده و می گوید: اساسا اعتقاد ندارم تیپهایی مانند ما باید وزیر بشوند. باید افراد جوان تر که خیلی هم هستند قبول مسؤولیت کنند؛ البته نه جوان به معنای بی‌تجربه.