خواب آمریکا برای ارتش های منطقه

297
18 آذر 1394

زارعی کارشناس مسائل بین المللی از دلایل ناکامی اخوان در حکومت داری با وجود سابقه 85ساله در مصر می گوید.در این فیلم همچنین زارعی از اسنادی در اندیشکده های آمریکا میگوید که پرده از نقشه شوم آمریکا برای ارتش مصر بر میدارد.گزارش اندیشکده آمریکایی در مورد ارتش های بزرگ منطقه از جمله ارتش مصرحاکی از آنست که این کشور برای 7 ارتش بزرگ و قدرتمند منطقه خوابی دیده اند که تعبیر آن درگیری ارتش با مردم و سپس درگیری ارتشی ها با خود و از بین بردن این ارتش هاست.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x