سگ آقای رئیس جمهور

170
18 آذر 1394

تو آمریکا نه تنها آقای رئیس جمهور گر و گر به استراحت و تفریح و سفر می پردازه بلکه سگ ایشون هم با یه هواپیمای اختصاصی و صد تا مامور امنیتی بعد از ایشون به سفر میرن تا خستگی سگ رئیس جمهور بودن از توی تنشون نمونه

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x