عمار اسد از جنگ سوریه می گوید

عمار اسد نایب رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سوریه با بیان اینکه بیشتر شورشی ها از کشور افغانستان و چچن هستند گفت نقش اصلی در ورود این تروریست ها را بندر بن سلطان بعهده گرفته و با خرج دلار های باد آورده نفتی به دست به کشتار مردم سوریه زده است.