کلیدهای کابینه

کابینه دولت جدید ثابت کرد که یک نفر میتونه با رده سازمانی وزیر استخدام بشه و 30 سال در همین رده باشه و در آخر هم در جایگاه وزیر بازنشسته بشه.

کاری از گروه چند رسانه ای شفق

منتشر شده توسط کاربر " شفق "