چگونه تیپ گولانی به هوا فرستاده شد؟

سید حسن نصرالله در مصاحبه با شبکه المیادین و شخص غسان جدو مالک این شبکه و از مجریان مطرح جهان عرب در مورد نحوه مین گذاری در مسیر تیپ گولانی که در حال تجاوز به خاک لبنان بوده اند به بیان خاطره می پردازد.

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x