عدم کمک تسلیحاتی ایران به حزب الله

125
18 آذر 1394

عدم کمک تسلیحاتی ایران به حزب الله از زبان راستگو ترین رهبر جهان عرب

کاری از واحد بین الملل مستضعفین MOSTAZAFIN.TV

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x