عدم کمک تسلیحاتی ایران به حزب الله

عدم کمک تسلیحاتی ایران به حزب الله از زبان راستگو ترین رهبر جهان عرب

کاری از واحد بین الملل مستضعفین MOSTAZAFIN.TV

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x