یک حامی فتنه در صدر وزارت علوم+سند

اظهارات جعفر توفیقی در تحصن سال 88 مسجد دانشگاه تهران:

-در این انتخابات رای مردم به نفع کسانی دستکاری شد که حریم اخلاق و ادب را شکستند

-در طول این 30 سال هیچگاه این چنین به مردم توهین نشده بود

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV