youtubeنیز به جریان سانسور ضد ایران پیوست

یوتیوب سایت اشتراک ویدئو که تحت سیطره امپراطوری رسانه و سانسور قرار دارد در جدیدترین اقدام خود پرس تی وی (press tv) ایران را از ارائه سرویس live محروم کرده و دلیل آنرا نیز شکایت یک انجمن صهیونیستی از این شبکه اعلام کرده است.این چندمین بار است که یک رسانه های خارج زبان ایران به جرم مواضعی تهاجمی علیه کلیت جهان سرمایه داری مورد هدف سانسور سازمان یافته قرار می گیرد.