حسن روحانی و شرکت سهامی خاص!!!

141
18 آذر 1394

دولت فرا جناحی یا شرکت سهامی خاص!!!از ادعا تا عمل...

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x