چرا مردم جهان را بیدار نمی کنید؟

257
18 آذر 1394

پناهیان:

چرا در خط مقدم نمی جنگید؟

چرا مردم جهان را با ولایت آشنا نمی کنید؟

کوتاهی در شناساندن ولایت به جهانیان راچگونهتوجیه می کنید؟


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x