چرخش روزگار و آزادی حسنی نامبارک

128
18 آذر 1394

همزمان بابازداشت مرسی رئیس جمهور مخلوع شده از قدرت مصر،نامبارک در حال آزاد شدن از زندان است.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x