چرخش روزگار و آزادی حسنی نامبارک

همزمان بابازداشت مرسی رئیس جمهور مخلوع شده از قدرت مصر،نامبارک در حال آزاد شدن از زندان است.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x