کلیپ بسیار زیبای"هذا وعدالله"

کلیپ بسیار زیبای هذا وعدالله کاری از شبکه المنار حزب الله

سیدحسن نصرالله در این کلیپ از کار بزرگ عماد مغنیه در تربیت نیروهای نظامی پرده برداری می کند.

ترجمه ازواحد بین الملل مستضعفین تی وی